دو کلمه حرف حساب 1

مشغول تلفناگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی

قهرلذتی که در فراغ هست در وصال نیست چون در فراغ شوق وصال هست و در وصال بیم فراغ

متفکرآغاز کسی باش که پایان تو باشد

خیال باطلپرستویی که به فکر مهاجرت هست از ویرانی آشیانه نمی هراسد

ابروکمی سبکسری لازم است تا از زندگی لذت ببری و کمی شعـــور، تا مشکلی برایت پیش نیاید

/span

/ 0 نظر / 14 بازدید