کودکان بی گناه

امسال تابستان اقابهراد 9 ساله مهمان خانه ماست تا کلاس اول را بخواند

دوسال پیش بهراد دانش آموز کلاس من بود البته دوماه بیشتر در کلاس حاضرنبود چون پدر ومادرش باهم اختلاف فراوان داشتند بعد از دوسال که هیچ خبری از او نداشتیم یک ماه پیش مادرش آمد وگفت که از همسرش جدا شده ودر این دوسال بهراد از درس مدرسه دور بوده هر چند اصلا موافق نبودم اما با اصرار مادرش قبول کردم تابستان کلاس اول را بخواند تاسال جدید به کلاس دوم برود

 

سوال من این است در این میان گناه بهراد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

/ 0 نظر / 33 بازدید